Najczęściej realizowane tematy:

  • Zarządzanie sobą w stresie

  • Sprzedaż

  • Wypalenie zawodowe

  • Coaching biznesowy

  • Komunikacja interpersonalna

  • Negocjacje

  • Wywieranie wpływu

Jeszcze będąc na studiach miałem możliwość wziąć udział w fantastycznym szkoleniu, które prowadził Bardzo Dobry Trener. Nie było to pierwsze szkolenie, na którym byłem, ale pierwsze, w którym widziałem jak dużo ludzie mogą zyskać podczas niego. Obserwując go na sali myślałem, że to musi być niesamowita praca: jeździsz po kraju, spotykasz ludzi, firmy, bardzo dużo się uczysz, czytasz, doświadczasz, po to by na Sali dać ludziom jak najwięcej, ale też pamiętać by dać im dużo przestrzeni do dzielenia się doświadczeniami. Gdy zachwycony dopytywałem Bardzo Dobrego Trenera o tajniki tej pracy, ten podkreślał ile rzeczy musi się jeszcze nauczyć! Wtedy uznałem to za przesadę, ale teraz po niemal 10 latach jako trener też widzę jak dużo jeszcze przede mną, I to jest właśnie niesamowite w tej pracy. Nie ma takiego samego szkolenia, takiej samej grupy, takiej samej firmy.

Szkoliłem dla: