„Borderline: Autoterapia, czyli o sprawach poważnych z solidną dawką autoironii” to książka dzięki której można poznać dynamikę wewnętrznego dialogu Anki Mrówczyńskiej. Autorka odważnie, brutalnie, a miejscami zabawnie pokazuje koszmar życia z zaburzeniem osobowości z pogranicza (Borderline), a więc charakteryzującego się ogromną zmiennością emocji oscylującymi od głębokiego smutku, przez dojmujący lęk, pustkę i euforię. Książka będzie niezwykle cenna dla osób zmagających się z tym zaburzeniem oraz ich rodzin chcących zrozumieć ten złożony problem. Może też uzmysłowić, że z podobnym „rozbiciem” różnych głosów w głowie zmagają się pewnie niemal wszyscy jednak w przypadku osób cierpiących podobnie jak Anka Mrówczyńska dojście do ładu przypomina pogodzenie gry na flipperze z szachami. Wielką rzeczą, którą daje ta książka to osobiste doświadczenie autorki, która walczy o siebie i zachęca do psychoterapii.